Logo i-nature

Trong tự nhiên loài bướm thường đẻ sâu trên cây và ăn lá. Trong nông nghiệp đây thực sự là vấn đề lớn bởi sâu sẽ làm phá hỏng mùa vụ. Do vậy con người tạo ra các loại thuốc hóa học để diệt trừ sâu/bướm. Nhưng nó lại tạo ra tác động xấu tới môi trường, sức khỏe người nông dân và người tiêu dùng.

Với nông nghiệp hữu cơ, chúng ta sẽ cố gắng “Kiểm soát” thay vì “diệt trừ” sâu/bướm. Bạn có thể thấy điều này khi đến thăm một trang trại hữu cơ.

Lấy biểu tượng hình con bướm “đậu” trên dòng chữ “tự nhiên/nature” nhóm mong muốn truyền tải thông điệp với phương thức sản xuất hữu cơ sẽ giúp tái sinh “tự nhiên” của trái đất, điều này đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu dưới tác động của con người hiện nay.


Dấu gạch nối '-' thể hiện sự gắn kết giữa con người và tự nhiên không thể tách rời nhau.

Hãy bảo vệ tính “tự nhiên” của trái đất. Nó sẽ giúp cuộc sống của ta và con cháu của chúng ta tốt đẹp hơn.

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến